Facebook YouTube Instagram Moodle

Aktualności

21-09

2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 23 września (sobota) w następujących godzinach i grupach:

1. godz. 8.30 — Kadry i płace, Prowadzenie rachunkowości

2. godz. 10.30 — semestry pierwsze kierunków: Ochrona, Administracja, BHP

3. godz. 12.00 – semestry trzecie kierunków: Ochrona, Administracja, semestr drugi BHP

24-04

2023

Nabór 2023 na bezpłatne kierunki

Szkoły policealnej:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Wszystkie kierunki są BEZPŁATNE.

Nie wymagamy matury

W Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych może wziąć udział każdy kto chce się rozwijać zawodowo. Nie ma ograniczeń związanych z posiadanym wykształceniem.

Skontaktuj się z nami aby dowiedz się więcej:

tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

Sekretariat Szkoły: przy ul. Piłsudskiego 8 w Sanoku (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie facebook-logo-150x150.png

15-04

2023

6-7 maja – pierwsze zajęcia kursu: Kwalifikowany Pracownik Ochrony

Można jeszcze dołączyć do grupy

Zajęcia kursu prowadzone są w systemie weekendowym.

Koszt szkolenia: 1 800 zł (istnieje możliwość płatności w ratach).

W cenie:
– materiały szkoleniowe
– wewnętrzny egzamin
– serwis kawowy

Po szkoleniu Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN (Ministerstwo Edukacji i Nauki) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Treści szkolenia
1. BLOK: OGÓLNOPRAWNY
2. BLOK: OCHRONA OSÓB I MIENIA
3. BLOK: WYSZKOLENIE STRZELECKIE
4. BLOK: SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE

Kontakt:

☎ 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

31-08

2022

Gratulujemy

Gratulujemy Zdającym oraz Nauczycielom przygotowującym do egzaminów! W tym roku osiągnęliśmy 100 % zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

20-01

2022

Kwalifikowany pracownik ochrony – bezpłatny kurs

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każdy kto ukończył 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie

  • podstawowe
  • gimnazjalne
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe

Kurs kończy się przystąpieniem do egzaminu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Słuchacz, który zda egzamin otrzymuje państwowe świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

  • nauka jest bezpłatna, odbywa się w systemie weekendowym
  • matura nie jest wymagana
  • 3 semestry nauki

18-06

2020

ZABEZPIECZANIE IMPREZ MASOWYCH

W treści szkolenia m.in. zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej, rola i obowiązki organizatora imprezy masowej. Kurs został przygotowany tak by każdy uczestnik nabył wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną, która pomoże mu w sposób  prawidłowy zorganizować zabezpieczenie imprez masowych.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID 19 – liczba miejsc ograniczona.